Blog

7 potravín pre zdravý vývin mozgu

Potraviny, ktoré deti konzumujú, sú dôležité pre ich zdravý fyzický vývin. To isté platí aj pre vývin ich mozgu a kognitívnych schopností.

info@janacaban.sk
+421 908 116 738