Sebapoznanie

Rozumieť sebe samému je niekedy výzvou. 

Keď dieťa prichádza na svet, rodí sa s kompletnou výbavou na prežitie. Veľmi prirodzene prejavuje svoje emócie a zachytáva všetky pocity v tele. Najskôr sú to inštinktívne pocity – dieťa plače, keď je hladné, keď mu je zima, alebo keď potrebuje cítiť blízky fyzický kontakt atď.  Neskôr, keď sa formuje jeho osobnosť a dieťa  objaví, že je schopné svoje okolie meniť a ovplyvňovať, objaví silu „JA“, spolu s tým sa objavujú aj pocity hnevu a frustrácie, keď sa mu toto JA nedarí presadiť natoľko, ako si to predstavuje. Objavia sa aj pocity smútku, ak sa jeho zámery naozaj nepodarí presadiť. Všetky tieto pocity deti prejavujú veľmi intenzívne aj na fyzickej úrovni – dieťa vie hlasno kričať, búchať rukami a nohami... Môžeme sledovať, ako deti s obrovskou energiou prejavujú emócie celým svojim telom. To je obdobie, kedy prejavujú emócie v ich surovej, čistej podobe, bez blokád a bez zatláčania.

Ak ste sa však naučili potláčať svoje pocity, nie je to náhoda. Je to nástroj prežitia. Je to ďalší prepracovaný spôsob prírody, ako zabezpečiť prežitie. Ak ste v detstve nemali možnosť prejavovať svoje pocity tak, ako prichádzali, naučili ste sa ich potláčať. Ak je dieťa za jeho emócie, resp. za prejavenie emócií, trestané akýmkoľvek spôsobom – či už je to fyzický trest, emočné zanedbávanie alebo odopretie pozornosti a lásky, naučí sa tieto pocity zatláčať. Dieťa je závislé od tých, ktorí sa o neho starajú a túži byť prijaté a milované. Ak nie je prijaté s emóciami hnevu, smútku, bolesti a s tým spojenými prejavmi ako sú plač alebo krik, či iné fyzické prejavy, urobí všetko pre to, aby tieto emócie a ich prejavy zablokovalo.

 

Ak sa vám nedarí vnímať svoje telo a jeho signály, veľmi pravdepodobne ste sa to naučili veľmi skoro. V detstve to bola pre vás nevyhnutná a veľmi účinná sebazáchovná stratégia na to, aby ste neprišli o pozornosť a lásku svojho okolia. Keď sa tieto procesy opakujú často, stávajú sa nevedomými. Začnú sa diať aicky, bez zapojenia vedomia. Aj seba samých poznávame vďaka signálom z nášho vnútra. Niekedy je ťažké týmto signálom rozumieť, keď sme sa ich naučili potláčať. 

V detstve to bolo nástrojom prežitia. Teraz je to skôr vašim "blokom", ktorý sa ťažko prekonáva. A tento blok môžete prekonať postupnými krokmi sebapoznania. Naučiť sa "abecedu" emócií je našťastie možné v akomkoľvek veku... Rozumieť sebe samému sa dá naučiť!