Osobnostný rast

Máte pocit, že ste uviazli vo svojom živote a neviete ako ďalej?

Chceli by ste sa posúvať, no neviete ako na to? Vedeli ste, že psychoterapia nie je len pre tých, ktorí majú zdravotné alebo psychické problémy? 

V psychoterapii sa môžete zameriavať aj na svoje silné stránky, objavovať ich a rozvíjať. Mnoho ľudí má predstavu, že psychoterapia je iba pre "chorých", alebo iba pre tých, ktorí si už sami nevedia poradiť so svojimi problémami. V prvom rade - ja ako psychoterapeutka verím, že každý človek sa rodí s kompletnou výbavou na prežitie a je schopný zvládať problémy, ktoré život prináša. Niekedy však uviazneme - často práve  na základe nefunkčných vzorcov správania alebo aj prežívania, ktoré nám v minulosti veľmi dobre slúžili, avšak keď sa situácia zmenila, bez toho aby sme si to uvedomovali, tieto vzorce používame naďalej. Uvedomovaním si týchto vzorcov môže dochádzať ku zmene ako k prirodzenému následku, nie ako vynútenému správaniu. 

Rovnako aj človek, ktorý si je vedomý svojej sily, svojich schopností zvládať životné problémy a výzvy, môže v psychoterapeutickom procese odhaľovať svoje skryté "programy", ktoré si nemusí ani uvedomovať, že ich používa. Rozvíjanie tohto uvedomenia rozvíja svoje sebapoznanie a to má dopad na jeho vnímanie seba samého, ale aj vnímanie ostatných. Prirodzene to má dopad aj na vzťahy, ktoré utvára... 

 Niekedy stačí v sebe nájsť semienko a začať sa o neho starať...