O chorobách detí trochu inak

Čo nám môžu prezradiť ochorenia dieťaťa? Ako sa pozrieť na chorobu dieťaťa z trochu iného uhlu pohľadu?

Aké sú príčiny ochorení a čo nám choroba dieťaťa môže prezradiť? Čo znamená? Zaujímavý pohľad na ochorenia ponúka psychosomatické hľadisko.

Ak je dieťa choré – či už má horúčku, alebo aj iné príznaky, kašeľ, zapálené hrdlo, bolesti bruška, zápal uší, či očí alebo nejaký úraz, v prvom rade rodičia hľadajú spôsoby ako dieťaťu pomôcť. Vyhľadajú lekára, ten predpíše lieky a ochorenie zvyčajne ustúpi.

Klasická medicína a choroby 

Klasická západná medicína sa na ochorenia a celkovo človeka díva viac menej ako na bytosť fyzickú. Logika západnej medicíny spočíva v tom, že ochorenia sa prejavujú určitými príznakmi, ktoré keď sa nám podarí odstrániť, privedieme človeka opäť ku zdraviu.

Ak by sme tento obraz rozšírili, pridali by sme k fyzickej oblasti oblasť duševnú aj sociálnu. To, ako sa človek cíti sám v sebe ovplyvňuje jeho telo a podobne to, s čím sa vysporiadava na telesnej úrovni, ovplyvňuje jeho psychickú pohodu alebo nepohodu. Ak sme zdraví, cítime sa fajn, plní energie, sme spokojní, usmievame sa, ľahšie sa nám ide do práce a podávame dobré výkony. 

Na naše zdravie vplýva aj to,  aké máme vzťahy s ľuďmi vo svojom okolí, nakoľko sme vo vzťahoch spokojní, nakoľko sú naše vzťahy „zdravé“ – to sa odráža aj na tom, nakoľko je zdravé naše telo. Špeciálne to platí pre deti, ak sú v napätej atmosfére, často sa to prejavuje práve telesnými symptómami – objavia sa dlhodobé nevysvetliteľné bolesti hlavy, bruška, nevoľnosti, častá chorobnosť. 

 

Ak sú vyšetrenia v poriadku, ale dieťa je stále často choré

Mnohokrát sa dokonca stáva, že všetky lekárske vyšetrenia sú v poriadku, no dieťa sa neustále sťažuje na bolesť – najčastejšie sú to bolesti hlavy, bruška, únava, alebo ranné nevoľnosti. Čo sa za nimi môže skrývať, keď všetky lekárske vyšetrenia sú v poriadku, nemalo by byť dieťa zdravé? Psychosomatika však ponúka pohľad aj na rôzne iné ochorenia, v podstate na akékoľvek zdravotné problémy. Ponúkame vám pohľad na najčastejšie ochorenia detí, na ktoré sa môžeme pozrieť z iného uhla pohľadu.

Čo znamenajú bolesti hlavy?

K najčastejším príznakom, s ktorým sa rodičia zdravých detí stretávajú určite patria bolesti hlavy. Dieťa je vyšetrené najskôr pediatrom, potom neurológom, ktorý zvyčajne stanoví diagnózu migréna. Aká je však príčina migrén u zdravých detí, už neodhalí. 

Bolesti hlavy sú často o zadržiavaní pocitov. Dieťa sa nedokáže vysporiadať s určitými pocitmi na psychologickej úrovni, z nejakého dôvodu ich nedokáže vyjadriť, možno ani pomenovať, uvedomiť si ich. Tie potom nevedome zadržiava a na fyzickej úrovni sa to prejaví bolesťami hlavy.

Ak sú zadržiavané pocity veľmi silné, môže dieťa dospieť aj k stavu zvracania – to znamená, že už nedokáže fyzicky tieto pocity „stráviť“. Dieťa sa vyvracia a týchto pocitov sa zbaví na fyzickej úrovni. Je to reč symbolov - symptómov, ktorú ak dobre počúvame a čítame, veľa nám napovie. 

Pri zadržiavaní pocitov často nevedome človek (dieťa i dospelý) zadržiava dych. Dýchanie je však prvá a základná podpora organizmu. Pri zadržiavaní dychu nie sú správne okysličené orgány  a to môže viesť aj k bolestiam hlavy, ale aj iným psychosomatickým problémom.

Pri bolestiach hlavy u detí ale i u dospelých sa môžeme pýtať: Čo je to, čo dieťa/dospelý zadržiava? Aké pocity nedokáže vyjadriť a zatláča ich? 

Čo znamenajú nevoľnosti, bolesti brucha

Oblasť brucha je spojená s napätím. Môže znamenať aj strach, stres, nervozitu. Keď sme nervózni, alebo máme z niečoho obavy, hovorí sa „mám zovretý žalúdok“, pretože svaly v okolí brucha sú napäté, čo pri dlhšom alebo častom napätí sa prenáša práve na žalúdok, ktorý je fyziologicky umiestnený v oblasti napätých brušných svalov.

Časté alebo dlhodobé napätie spôsobuje bolesť žalúdka, kŕče, alebo nevoľnosti. Nevoľnosti, pocity napínania na zvracanie alebo aj zvracanie samotné tiež môže znamenať neschopnosť vysporiadať sa s určitými pocitmi na psychologickej úrovni, ako bolo už uvedené vyššie pri migrénach.

Žalúdok je orgán, ktorý nám zabezpečuje trávenie potravy. Ak si na psychologickej rovine nedokážeme stráviť určité pocity alebo podnety, preberá na fyziologickej úrovni túto funkciu žalúdok. Ide aj o schopnosť prijímať a stráviť podnety z prostredia. 

 V reči dospelých to poznáme aj vo vetách „Je mi z toho zle!“, alebo  „Ja sa z toho povraciam“. 

Pri problémoch so žalúdkom a zvracaním sa môžeme pýtať: Z čoho je dieťa/dospelý v napätí? S čím je ťažké sa vysporiadať? Z čoho je nervózny? Čo je pre neho ťažké prijať,  „stráviť“? 

Čo znamená hnačka

Najčastejšou príčinou hnačiek u detí sú vírusové ochorenia, ale čo v prípade, že má dieťa práve na tento druh ochorenia slabosť? Ak dieťa trpí častými hnačkami, pričom je zdravé, prípadne zjavne nejde o vírusové ochorenie, ktoré má určitý typický priebeh, ale má jednorazové, časté hnačky, pričom lekári vylúčili somatické ochorenie tráviacich orgánov, je možné, že dieťa reaguje psychosomaticky. V ľudovej reči sa tento problém pekne zobrazuje vo výroku „skoro som sa z toho po(toto)...“ 

Hnačka často vyjadruje určitý strach. Strach je spojený so stiesnenosťou a zadržiavaním. Naopak liečiť strach znamená naučiť sa nechať veciam voľný priebeh... Práve deti, ktoré trpia hnačkami majú často problém s pocitom kontroly vonkajších udalostí a zneisťuje ich nepredvídateľnosť každodenných situácií, alebo nových neznámych okolností, ktoré nemusia byť v každom prípade nepríjemné, len nové.

Pri problémoch s častými hnačkami u dieťaťa sa môžeme pýtať: Čoho sa dieťa bojí? Z čoho je stiesnené? V ktorých situáciách má problém nechať veciam voľný priebeh?

Poruchy imunity u malých detí

Rodičia malých detí vo veku menej ako tri roky sa často stretávajú so zvýšenou chorobnosťou. Najčastejšie ide o pracujúcich rodičov, ktorých dieťa je počas dňa v kolektíve detí a chorobnosť sa pripisuje práve pobytu v kolektíve.

Je však možné pripustiť, že dieťa na psychologickej úrovni ešte nie je schopné spracovať odlúčenie od mamy počas dňa a preto je náchylnejšie na rôzne patogény z prostredia. Dieťa si svojou chorobnosťou často zabezpečuje prítomnosť matky alebo inej blízkej opatrujúcej osoby. Nerobí to vedome a cielene, ale tento proces beží podvedome. 

Ako dieťaťu pomôcť

Je  jednoduchšie podať chorému dieťaťu liek proti teplote alebo proti pôvodcovi ochorenia ako pátrať po príčinách ochorenia. Tie však neraz môžu byť práve v určitom type vnútorného konfliktu dieťaťa, ktorý sa prejaví práve fyzickým ochorením.

Ak chcete pomôcť dieťaťu s psychosomatickým problémom, prvým krokom je otvorená myseľ a schopnosť pozrieť sa na ochorenie aj z iného uhla pohľadu. Ktoré pocity alebo životné situácie nedokáže dieťa prijať alebo spracovať? Ktoré pocity si neuvedomuje alebo ich zatláča? Aký môže byť zdroj napätia? To sú prvé všeobecné otázky, ktoré si môžete položiť. 

Ak vypátrate zdroj problému alebo príčinu napätia alebo potláčania pocitov, môžete urobiť ďalší krok – pomôcť dieťaťu s týmito pocitmi sa vysporiadať. Ak si dieťa svoje pocity uvedomí, prijme ich a ak ich dokáže aj nejakým spôsobom vyjadriť, somatické ochorenie by malo ustúpiť. Vyjadrenie môže byť kreatívne - pomocou hry, pohybu, tanca, športu alebo kresby, maľby, modelovania, ale pomôcť dieťaťu môže  aj vyjadrenie krikom, plačom, búchaním, či (bezpečným) zúrením.

Ak sa nám podarí dospieť do roviny, kedy si dieťa je schopné vlastné pocity uvedomiť, pomenovať ich a vyjadriť ich, môže úplne postačiť, ak ich niekomu prerozpráva - vyjadrenie pocitov nemusí byť vždy a za každú cenu dramatické.