Hľadanie odpovedí

Máte mnoho otázok a hľadáte odpovede? 

Predstavte si klbko nití, ktoré sú zamotané do seba. Mnoho nití rôznych farieb, rôznej dĺžky, z rôzneho materiálu, v rôznej hrúbke. Keď sa všetky tieto nite zamotajú, je neľahkou výzvou ich rozmotať a roztriediť. A presne tak to niekedy vyzerá v hlave človeka, v ktorej víri milión myšlienok a otázok.  Keď sa nite myšlienok zamotajú, nie je jednoduché ich rozmotať. Nie je to však nemožné.

Prečo je to tak?pixabay.com

Prečo sa mi v živote opakuje stále ten istý vzorec?

Prečo cítim nespokojnosť vo vzťahoch?

Prečo mám málo energie?

Prečo sa cítim nešťastný/-á? 

Prečo som chorý/-á?

Takýchto otázok môžete mať viac, či menej, ale je ľudskou prirodzenosťou, že chceme vedieť (a hľadáme) odpovede. Prečo je však otázkou mysle. Naša myseľ chce rozumieť, prečo sa veci dejú tak ako sa dejú. Ak porozumieme tomu, kde sa berú naše vzorce správania alebo prečo sa v určitých situáciách správame tak a v iných onak..., prispieva to k porozumeniu samému sebe. Máme potom pocit, že lepšie rozumieme sami sebe, svojmu životu, ako ho vedieme, svojim reakciám, svojim emóciám.

Toto všetko sa však deje viac menej na racionálnej úrovni. Prečo je otázkou mysle - rozumu. Chceme rozumieť.

Ak sa chceme dopátrať k odpovediam na tieto (a mnohé iné) otázky, cesta mnohokrát nevedie cez myseľ, ale cez telo, cez naše emócie. Často je dôležitejšie najskôr pochopiť ČO robíme a AKO to robíme... Ako to cítime v tele, aké pocity sa nám vynárajú na emočnej rovine. Ak by sme na tieto otázky hľadali iba na úrovni mysle  a vydali by sme sa cestou racionálneho skúmania, mohli by sme nájsť rôzne (pravdivé i zradné) odpovede. Je to však iba časť reality. Naša myseľ dokáže vymyslieť nespočetné množstvo úvaha  variácií odpovedí... Ako sa v nich vyznať? 

Všetky odpovede sú ukryté v tele. Telo je tým najpravdivejším zdrojom informácií. Telo vás neoklame (ako to myseľ často dokáže). Preto pri hľadaní odpovedí nesmerujte svoje kroky iba cestou racionálneho porozumenia a logiky... Hlava je súčasťou vášho tela a telo má svoju vlastnú - obrovskú - múdrosť. 

Rozumieť samému sebe neznamená iba chápať, čo sa mi deje v hlave. Znamená to rozumieť svojim vnútorným signálom, pnutiam, popudom, svojim reakciám, svojim vzťahom s druhými. Človek je jeden nádherný prepojený celok. Prepojený v rámci seba, ale aj v rámci kontaktu s vonkajším svetom - svetom prírody, aj svetom vzťahov. 

Psychoterapeut/-tka vám nedá presný návod na to, ako vaše myšlienkové nite rozmotať, vie však byť cenným sprievodcom pri ich rozpletaní. Svojou pozornou prítomnosťou vám pomôže hľadať odpovede na vaše otázky a postupnými krokmi,  jeden za druhým vám pomôže v hľadaní - tých vašich - odpovedí.